ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ GREEN STORE – ΣΤΑΜΑΤΑ

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ GREEN STORE - ΣΤΑΜΑΤΑ Κατηγορία
Πίσω στα έργα
Επιστοφή στην αρχική

Έργο: ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ GREEN STORE
Περιοχή: Σταμάτα
Περίοδος: 2011 – 2012
Εργοδότης: ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Πρόκειται για το πρώτο «ΠΡΑΣΙΝΟ» Super Market που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα, έχει πάρει διεθνή πιστοποίηση BREEAM. Στο Super Market αυτό το οποίο έχει μελετηθεί από την εταιρεία μας, έχουν χρησιμοποιηθεί πρωτοπόρα συστήματα που αναλύονται πιο κάτω:

Ο κλιματισμός γίνεται με σύστημα γεωθερμίας. Στο υπόγειο υπάρχει εγκατεστημένη γεωθερμική αντλία θερμότητας ψυκτικής ικανότητας 86,7kw και θερμικής ικανότητας 101kw, η οποία συνδέεται με δίκτυο σωληνώσεων γεωθερμίας μήκους 8.700m. Στο δώμα υπάρχουν κλιματιστικές μονάδες με εναλλάκτη θερμότητας οι οποίες τροφοδοτούνται με ζεστό – κρύο νερό από την γεωθερμική αντλία θερμότητας. Στο κατάστημα εργάζεται το free cooling κατά την νυχτερινή καλοκαιρινή περίοδο ώστε να ελαχιστοποιούνται τα φορτία κλιματισμού το καλοκαίρι. Εξωτερικά του κτιρίου υπάρχουν περσίδες οι οποίες ανάλογα με την πρόσπτωση του ήλιου ανοίγουν ή κλείνουν ελαχιστοποιώντας την πρόσπτωση ηλιακής ακτινοβολίας στα παράθυρα του κτιρίου.

Για την ηλεκτρική τροφοδότηση του κτιρίου στο δώμα υπάρχει εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος που τροφοδοτεί το κτίριο με ρεύμα. Παράλληλα το κτίριο συνδέεται με Μέση Τάση από την ΔΕΗ με Μετασχηματιστή χαμηλών απωλειών. Επίσης υπάρχει μικρή ανεμογεννήτρια η οποία τροφοδοτεί με ηλεκτρική ισχύ το κτίριο. Τα συστήματα φωτισμού είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε αφενός μεν να υπάρχει dimming σε σχέση με το φυσικό φωτισμό που διαχέεται μέσα στο κατάστημα μέσω φωτοσωλήνων κατά ζώνες, αφετέρου υπάρχει η δυνατότητα να ελαχιστοποιείται η ένταση φωτισμού όπου δεν υπάρχει κίνηση ατόμων κατά τμήματα. Όλοι οι λαμπτήρες είναι χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Όλα τα όμβρια του κτιρίου μαζεύονται σε υπόγεια δεξαμενή νερού 165m3. Από εκεί το νερό χρησιμοποιείται για την πλύση στις λεκάνες των WC και για εξωτερικό πότισμα.

Στο κτίριο υπάρχει σύστημα BMS το οποίο ελέγχει όλες τις λειτουργίες του κτιρίου.

« »

Comments are closed.