ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ ΚΑΨΙΑ-ΤΡΙΠΟΛΕΟΣ Κατηγορία
Πίσω στα έργα
Επιστοφή στην αρχική

Έργο: ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ
Περιοχή: ΚΑΨΙΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
Περίοδος: 2013-2014
Εργοδότης: ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ

Η θέρμανση του Ξενοδοχείου γίνεται με διαιρούμενες αντλίες θερμότητας DAIKIN ALTERMA FLEX TYPE. Υπάρχουν δύο εξωτερικά μηχανήματα DAIKIN, θερμαντικής ισχύ έκαστη 44,8KW.

Η μία εξωτερική μονάδα συνδέεται με 4 εσωτερικές μονάδες DAIKIN EKHBRD με ενσωματωμένο Boiler DAIKIN 260lit έκαστη και τροφοδοτεί το ζεστό νερό χρήσης και την θέρμανση του Ξενοδοχείου.

Η άλλη εξωτερική μονάδα συνδέεται με 4 εσωτερικές μονάδες DAIKIN EKHBRD και τροφοδοτεί μόνο την θέρμανση του Ξενοδοχείου.

Σε όλο το σύστημα ζεστού νερού χρήσης και θέρμανσης έχει εγκατασταθεί σύστημα BMS με αντίστοιχους μετρητές ενέργειας και παρακολούθηση της λειτουργίας της κατανάλωσης ζεστού νερού χρήσης και της θέρμανσης στο Ξενοδοχείο.

Με την λύση αυτή καταργήθηκαν οι υπάρχοντες δύο λέβητες του Ξενοδοχείου, 400.000Kcal/h και 60.000Kcal/h

« »

Comments are closed.