ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ A.E. – ΜΑΡΟΥΣΙ

EKTASIS ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ A.E. - ΜΑΡΟΥΣΙ Κατηγορία
Πίσω στα έργα
Επιστοφή στην αρχική

Έργο: ΕΛ.ΠΕ.
Περιοχή: Μαρούσι
Περίοδος: 2007 – 2008
Εργοδότης: Ektasis Development Α.Ε.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο κτίριο γραφείων που αποτελείται από 5 ορόφους και δύο υπόγεια Garage.

Για τον κλιματισμό των γραφειακών χώρων του κτιρίου χρησιμοποιούνται 16 συστήματα VRV της εταιρείας Daikin συνολικής ψυκτικής απόδοσης 1657KW και συνολικής θερμικής απόδοσης 1899 KW . Ο προκλιματισμένος νωπός αέρα διανέμεται στο κτίριο από 10 κεντρικές κλιματιστικές μονάδες και τα φορτία των μονάδων καλύπτονται από μία αερόψυκτη αντλία θερμότητας της TRANE ψυκτικής ικανότητας 326KW και θερμικής ικανότητας 280KW. Ο κλιματισμός του κεντρικού αιθρίου γίνεται από μια αυτόνομη μονάδα τύπου packaged ψυκτικής ικανότητας 58KW και θερμικής ικανότητας 42KW. Για το computer room υπάρχουν ανεξάρτητες κλιματιστικές μονάδες τύπου Down Flow ψυκτικής ισχύος 27KW της εταιρείας LIEBERT. Τέλος το εστιατόριο του κτιρίου κλιματίζεται από μια ανεξάρτητη αντλία θερμότητας της εταιρείας DAIKIN ψυκτικής απόδοσης 20KWκαι θερμικής απόδοσης 23KW.
Για την ηλεκτρική τροφοδότηση του κτιρίου υπάρχει εγκατεστημένος ηλεκτρικός υποσταθμός με μετασχηματιστή ισχύος 1250KVA και πεδία μέσης και χαμηλής τάσης. Σε κάθε όροφο κάθε κτιρίου υπάρχουν ανεξάρτητοι ηλεκτρικοί πίνακες.
Σε όλο το κτίριο υπάρχει δίκτυο Τηλεφώνων – Data που καταλήγουν στο Computer Room του κτιρίου. Επίσης υπάρχει δίκτυο πυρανίχνευσης, σύστημα συναγερμού, δίκτυο CCTV, κεντρικό σύστημα ελέγχου «BMS» κλπ.

« »

Comments are closed.