ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 2MW – ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 2MW ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κατηγορία
Πίσω στα έργα
Επιστοφή στην αρχική

Έργο: Ήλιος Καρδίτσα Α.Ε.
Περιοχή: Καρδίτσα
Περίοδος: 2012
Εργοδότης: Ήλιος Καρδίτσα Α.Ε.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο Φ/Β πάρκο ισχύος 1998MWp στο Γραμματικό Καρδίτσας.

Για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος έχουν εγκατασταθεί Φ/Β γεννήτριες της Γερμανικής εταιρείας ALEO, με πολυκρυσταλλική τεχνολογία ισχύος 240Wp, που τροφοδοτούν 4 κεντρικούς inverter της Γερμανικής εταιρείας SMA συνολικής ισχύος 2000KVA. Οι στοιχειοσειρές ασφαλίζονται και ελέγχονται από ειδικούς πίνακες DC της Γερμανικής εταιρείας SMA. Οι στοιχειοσειρές και τα inverters παρακολουθούνται με σύστημα τηλεμετρίας της ίδιας εταιρείας.

Η εγκατάσταση των Φ/Β γεννητριών έγινε σε σταθερά πλαίσια αλουμινίου της Γερμανικής εταιρείας Schletter με ενσωματωμένη αντικεραυνική προστασία και άριστη εφαρμογή.

Για την τροφοδότηση του ηλεκτρικού δικτύου υπάρχουν εγκαταστημένοι δύο υποσταθμοί με μετασχηματιστές ισχύος 1000KVA και πεδία μέσης και χαμηλής τάσης.

Στην εγκατάσταση υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού, και δίκτυο CCTV. Στους υποσταθμούς υπάρχει σύστημα πυρανίχνευσης συνδεδεμένο στο σύστημα συναγερμού.

« »

Comments are closed.