ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ

ΑΡΧΙΚΗ » ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ

Τελείωσε το ΕΜΠ την Σχολή Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών το 1979.

Συμμετείχε στην συγγραφή του βιβλίου της ΤΟΤΕΕ 2451/86 «Πυρόσβεση με νερό σε κτίριο»

Συμμετείχε στην συγγραφή του ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων).

Έκανε σεμινάρια στην Αμερική (USA) με θέμα «Συστήματα Κλιματισμού VAV» (μεταβλητή παροχή αέρα).

Συμμετείχε στην σχεδίαση του πρώτου κτιρίου στην Ελλάδα με Διεθνή Πιστοποίηση BREEAM.

Έχει ειδικευτεί σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, (Η Τ.Ε.Μ.Ε.Κ. Α.Ε. είναι εταιρεία ESCO) και σε θέματα Μελετών ΑΠΕ ( Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας).

Ασχολήθηκε με Μελέτη – Κατασκευή πολύ μεγάλων Ιδιωτικών Έργων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό

 

 

Πίσω στην “ΕΤΑΙΡΕΙΑ