ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ & ΗΧΟΥ ΚΟΡΩΠΙ

ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ & ΗΧΟΥ ΚΟΡΩΠΙ Κατηγορία
Πίσω στα έργα
Επιστοφή στην αρχική

Έργο: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΕ
Περιοχή: Κορωπί
Περίοδος: 2004
Εργοδότης: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΕ

Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο επιφάνειας 2.300m2 για παραγωγή CD και DVD.

Για τον κλιματισμό των διαφόρων τμημάτων του εργοστασίου χρησιμοποιείται τετρασωλήνιο σύστημα σωληνώσεων με ένα κεντρικό ψύκτη TRANE 100RT και έναν κεντρικό λέβητα HOVAL.
Για το κάθε εξειδικευμένο τμήμα και λόγω των πολύ μεγάλων απαιτήσεων ρύθμισης θερμοκρασίας, υγρασίας μέσα στους χώρους έχουν επιλεγεί ειδικές κλιματιστικές μονάδες CLOSE-CONTROL του εργοστασίου STULZ οι οποίες έχουν δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας +_ 1οC και δυνατότητα ρύθμισης υγρασίας +_ 1%.
Ειδικότερα για 3 τμήματα παραγωγής λόγω των πολύ μεγάλων απαιτήσεων καθαρότητας του αέρα που υπάρχει, όλα τα στόμια προσαγωγής στους χώρους παραγωγής DVD είναι εξοπλισμένα με ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ της AAF.
Τα γραφεία έχουν μία μονάδα κλιματισμού με σύστημα VAV. Το κάθε γραφείο έχει δικό του θερμοστάτη που επενεργεί στα κουτιά του VAV των στομίων.

« »

Comments are closed.