ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ » ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η εταιρεία μας είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) (Energy Service Company) του ΥΠΕΚΑ.

 

Διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία, ούτως ώστε να παρέχει μέσα από ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων λύσεων, την επίτευξη της βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας  ενός κτιρίου.

 

Με τις διατάξεις του Νόμου 3855/2010 «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» θεσπίζεται το θεσμικό και νομικό πλαίσιο και δημιουργούνται οι συνθήκες για την ανάπτυξη και τη προώθηση της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών.

Οι ενεργειακές υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει μια εταιρεία μας είναι:

1) Τοποθέτηση, αντικατάσταση, ρύθμιση συνθηκών λειτουργίας ενεργειακού εξοπλισμού

2) Εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας και ΑΠΕ

3) Ενεργειακή αναβάθμιση, μερική ή ολική, κτιριακού κελύφους

4) Εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων φωτισμού

5) Εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης

 

Η εταιρεία μας μπορεί επίσης να παρέχει με τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ):

 1. i. Εκτενή ενεργειακή επιθεώρηση
 2. ii. Παροχή Συμβουλών για μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης
 3. iii. Συντήρηση εξοπλισμού
 4. iv. Εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης στους πελάτες της ΣΕΑ (π.χ. ISO 50001)

 

Στο Μητρώο ΕΕΥ  του ΥΠΕΚΑ έχουν αναρτηθεί υποδείγματα συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης για Σύμβαση Διαμοιραζόμενου οφέλους και  Σύμβαση Εγγυημένης απόδοσης, που τηρούμε.

Η Σύμβαση Διαμοιραζόμενου οφέλους (Shared Savings) έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Τη χρηματοδότηση του έργου αναλαμβάνει η ΕΕΥ
 • Η κυριότητα του εξοπλισμού περιέχεται στον πελάτη με την λήξη της σύμβασης.
 • Η ΕΕΥ δεν παρέχει εγγυήσεις για ελάχιστα επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας και οικονομικού οφέλους.
 • Η αμοιβή της ΕΕΥ είναι ποσοστό του οικονομικού οφέλους από την εκτέλεση του έργου.

Η Σύμβαση Εγγυημένης απόδοσης (Guaranteed Savings)  έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Τη χρηματοδότηση του έργου αναλαμβάνει ο πελάτης
 • Η κυριότητα του εξοπλισμού ανήκει εξ’ αρχής στον πελάτη
 • Η ΕΕΥ παρέχει εγγυήσεις για ελάχιστα επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας και οικονομικού οφέλους
 • Η αμοιβή της ΕΕΥ είναι σταθερή, αλλά σε περίπτωση απόκλιση από τις εγγυήσεις απομειώνεται
 • Η σύμβαση μπορεί να λυθεί πριν από την προβλεπόμενη διάρκεια σε περίπτωση επίτευξης του συνολικού στόχου.


Τα κυριότερα ενεργειακά έργα τα οποία έχουν μελετηθεί ή κατασκευαστεί από την εταιρεία μας, με αποτέλεσμα ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας είναι:

 1. ATHENS METRO MALL ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 2. ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ GREEN STORE ΣΤΑΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 3. SUPER MARKET ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
 4. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ AVENUE Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 41-43 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
 5. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
 6. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΧΕΙΜΑΡΑΣ 8Α ΜΑΡΟΥΣΙ κ.α.


Είσοδος στην εφαρμογή